Despre noi

Sergiu Gherdan

Domnul avocat Sergiu Gherdan a absolvit cursurile de licenţă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca ca şef de promoţie. În continuarea studiilor, a fost admis cu cea mai mare medie la programul de masterat “Instituţii de drept privat” al aceleiaşi facultăţi, absolvind ciclul master în egală măsură ca şef de promoţie.

Ulterior absolvirii celor 4 ani de studii aferenţi ciclului licenţă, a fost cooptat în corpul profesoral, fiind actualmente cadru didactic asociat al Facultăţii de Drept a U.B.B. Cluj-Napoca, desfăşurând activităţi didactice specializate în principal în domeniul dreptului privat.

Tot ulterior absolvirii nivelului licenţă al studiilor, a fost admis în profesia de avocat cu a 3-a medie la examenul organizat de către U.N.B.R. la nivel naţional.

De asemenea, în anul 2013 a devenit primul avocat (şi, la momentul actual, singurul) din cadrul U.N.B.R. licenţiat F.I.B.A., licenţă care constituie o recunoaştere de către F.I.B.A. a dreptului de a reprezenta jucătorii şi/sau cluburile în negocierea şi încheierea unui contract de joc [art. 3-134 şi art. 3-155 din Statutul F.I.B.A.].

În egală măsură, a fost selectat de către organizaţia internaţională non-guvernamentală World Justice Project spre a contribui la elaborarea raportului Rule of Law Index, pentru anul 2013-2014, în calitate de expert din partea României în ceea ce priveşte domeniul dreptului civil şi a dreptului profesioniştilor (comercial).

Domeniile principale de cercetare teoretică şi principalele servicii pe care le putem pune la dispoziţia dumneavoastră pot fi consultate la secţiunea “Servicii“, în timp ce activitatea ştiinţifică a domnului avocat poate fi consultată la secţiunea “Activitate ştiinţifică”.