Activitate stiintifica

stack_of_books

I. Publicaţii

1. Analiza critică a sistemului votului uninominal (în colaborare cu C. Codrescu şi R. Chirilă), lucrare susținută și premiată la a V-a ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicării Ştiinţifice „Primăvara studenţească”, 3-5 aprilie, Târgu-Mureş
2. Notă la încheierea penală a Curţii de Apel Iaşi din 25 februarie 2009 în dosarul nr. 236/45/2007 în Revista Studenţilor în Drept nr. 1/2010, p. 84-93
3. Acţiunile împotriva ordonanţelor guvernului. Posibilitatea intentării acţiunii, în temeiul art. 9, alin. (1) din legea contenciosului administrativ, ulterior aprobării ordonanţei prin lege de către Parlament în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, nr. 2/2010, p. 20-48, disponibil în format electronic la http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=342
4. Analiză critică asupra Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 6/2011, p. 51-73.
5. Decizia Curţii Constituţionale nr. 536 din 28 aprilie 2011. Neconstituţionalitatea art. 44, alin. (3) C. proc. fisc. în Curierul fiscal, nr. 8-9/2011, p. 52-57.
6. Clauză prin care se interzice chiriaşului găzduirea persoanelor apropiate. Nulitate. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, nr. 3/2011, p. 119-134, disponibil în format electronic la http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=465
7. Aprecieri critice asupra recursului în interesul legii aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la unele aspecte vizând aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 50/2008 privind taxa de poluare (în colaborare cu C.F. Costaș) în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 7/2011, p. 23-77.
8. Notă la CJUE, C-310/10, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti c. Agafiţei ş.a. în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2011, p. 123-141
9. Hotărârea de Consiliu Local Cluj-Napoca nr. 149/2009 instituind măsura blocării roţilor/ridicării autovehiculelor parcate pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca – Anulată irevocabil de către Curtea de Apel Cluj (în colaborare cu C.F. Costaș) în Revista de note și studii juridice (RNSJ) – ISSN 2066-0944, disponibil în format electronic la http://www.juridice.ro/176664/hotararea-consiliului-local-cluj-napoca-privind-blocarea-rotilor-ridicarii-autovehiculelor-parcate-pe-domeniul-public-anulata-irevocabil-de-curtea-de-apel-cluj.html
10. Notă la sentinţa civilă (irevocabilă prin nerecurare) nr. 18193 din 18 noiembrie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, secţia civilă în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 2/2012, p. 102-115.
11. Consideraţii asupra intrării în vigoare a legii material şi procesual fiscale în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, nr. 1/2012, disponibil în format electronic la http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=494
12. Hotărârea de Consiliu Local Cluj-Napoca reglementând masurile blocării roţilor/ridicării autovehiculelor parcate pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca – Suspendată de Curtea de Apel Cluj (în colaborare cu C.F. Costaş) în Revista de note și studii juridice (RNSJ) – ISSN 2066-0944, disponibil în format electronic la www.juridice.ro/201087/hotararea-de-consiliu-local-cluj-napoca-reglementand-masurile-blocarii-rotilor-ridicarii-autovehiculelor-parcate-pe-domeniul-public-al-municipiului-cluj-napoca-suspendata-de-curtea-de-apel-cluj.html
13. Răspunderea delictuală „subsidiară” în Pandectele Române, nr. 6/2012, p. 84-143
14. Notă aprobativă la decizia civilă nr. 3952 din 16.05.2012 a Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal în Pandectele Române, nr. 7/2012, p. 139-160
15. Notă critică la sentinţa civilă (irevocabilă) nr. 16210 din 3 decembrie 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, secţia civilă în Curierul Judiciar, nr. 7/2012, p. 425-431
16. Notă critică la decizia civilă nr. 4037 din 1 octombrie 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. secţia de contencios administrativ şi fiscal în Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 6/2012
17. Aspecte de neconvenţionalitate a art. 2781 c. pr. pen. în ipoteza exercitării plângerii de către persoana sancţionată în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b1 C. pr. pen. în Dreptul, nr. 1/2013, p. 223-242.
18. Privire critică asupra dispoziţiilor art. 5 noul Cod civil vizând aplicarea prioritară a dreptului unional în Pandectele Române, nr. 2/2013, p. 101-113
19. Succinte consideraţii referitoare la (in)compatibilitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 8/2013, p. 131-139.

conference

II. Prelegeri şi comunicări susţinute; participări la conferinţe

1. Participant la conferinţa „Dreptul animalelor”, desfăşurată la data de 9 decembrie 2008 la Cluj-Napoca, România
2. Participant la conferinţa internaţională „Student’s spring”, ediţia a 5-a, desfăşurată în data de 3-5 aprilie 2009 la Târgu-Mureş, România, susţinând comunicarea „Some critics regarding the legislation of uninominal vote” (în colaborare cu C. Codrescu, R. Chirilă)
3. Finalist la concursul de procese simulate “Moot Court Competition” organizat în data de 13 decembrie 2009 la Cluj-Napoca, România
4. Participant la conferinţa internaţională „Student’s spring”, ediţia a 6-a, desfăşurată în data de 26-28 martie 2010 la Târgu-Mureş, România, susţinând comunicarea „Legal actions against gouvernmental ordinances. The possibility of contesting them after Parliament ratification”
5. Participant la conferinţa „Noile coduri în materie penală – între tradiţie şi inovare”, desfăşurată în data de 10 decembrie 2010 la Cluj-Napoca, România
6. Participant la conferinţa internaţională „Anularea pensiilor speciale: discriminare sau necesitate?” desfăşurată în data de 14-15 octombrie 2011 la Cluj-Napoca, România
7. Participant la conferinţa internaţională „Student’s spring”, ediţia a 8-a, desfăşurată în data de 27-29 aprilie 2012 la Târgu-Mureş, România, susţinând comunicarea „Contrariety of car „pollution tax” with provisions of article 110 of the T.F.E.U. – between systematic ignorance of the european law by the local financial goverments and the passivity of the european comission”
8. Participant la conferinţa organizată pe tema Noului Cod civil, „Teze şi antiteze la Cluj” în 4-5 noiembrie 2011 la Cluj-Napoca, România
9. Participant la conferinţa internaţională „Drept naţional şi drept european”, secţiunea „Drept privat: Noi teme de reflecţie în dreptul privat românesc şi european”, susţinând comunicarea „Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene în sistemul noului Cod civil” în 25-28 octombrie 2012 la Iaşi, România
10. Participant la conferinţa internaţională „The challenges of the 21st Century in law and public administration” susţinând comunicarea „Acţiunea în anularea actelor frauduloase ale debitorului reglementată de Legea 85/2006 în raport cu acţiunea pauliană din dreptul comun. Interferenţe şi delimitări”, în 11-12 aprilie 2013, la Târgu-Mureş, România
11. Responsabil cu organizarea (din partea Facultăţii de Drept a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca) a şcolii de vară “International Summer Law School”, ediţia a VI-a, cu tema “Afaceri publice şi private: Societăţi punct!”, desfăşurată în perioada 14-20 iulie la Sighetul Marmaţiei, România
12. Participant la conferinţa internaţională „Instituţii ale procesului civil şi ale executării silite” susţinând comunicarea „Cateva considerente despre “pierderea” biletului la ordin sau cecului în procedura executarii silite”, în 29-31 august 2013, la Târgu-Mureş, România
13. Participant al proiectului POSTDRU axa prioritară 1. „Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”; Titlul proiectului „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”, contract POSDRU/86/1.2/S/60281

concept-red-leader-arrow-win-business-competition-24311905

III. Competiţii ştiinţifice/ Distincţii ştiinţifice

1. Hexagonul Facultăţilor de Drept organizat la Iaşi în 6-9 mai 2010, reprezentant al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca la proba ştiinţifică de drept civil
2. Beneficiarul unei burse de performanţă ştiinţifică pentru proiectul de cercetare finanţat de către Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca cu titlul „Identificarea problemelor legate de mecanismele intrării în vigoare a legii material şi procesual fiscale”, contract nr. 30005/10.01.2011
3. Hexagonul Facultăţilor de Drept organizat la Sibiu în 14-17 aprilie 2011, reprezentant al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca la proba ştiinţifică de drept civil
4. Hexagonul Facultăţilor de Drept organizat la Bucureşti în 3-6 mai 2012, reprezentant al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca la proba ştiinţifică de drept civil
5. Bursier de merit al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca începând cu primul an de studiu şi până la finalizarea studiilor universitare.
6. Bursier de merit al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca pe întreaga durată a studiilor masterale